d

Descris. Rescris. Transcris

Descris. Rescris. Transcris

Muzeul Național „Constantin Brâncuși” vă invită luni, 10 iunie, ora 18:00, la vernisajul expoziției de artӑ textilӑ intitulată „Descris. Rescris. Transcris” semnată de către cunoscuta artistă Daniela FRUMUȘEANU. Artista expune pentru prima dată la Târgu Jiu.
        Demersul personal al artistei construiește, în sens simbolic, spaţiul unei biblioteci fezabile, ȋn care registrul formelor, cromatica, texturile și cuvintele dialogheazӑ sinergic. Creațiile artistei au un caracter metaforic, incitând și invitând publicul la decodificarea mesajului cuprins. Astfel, succesiunea și juxtapunerea de semne și simboluri prezente ȋn cuprinsul paginilor cӑrţilor-obiect, oferӑ sugestia existenţei unui portal ȋntre trecut, prezent și viitor. La acestea, se completează tehnicile și procedeele de lucru convenţionale și neconvenţionale specifice mediului textil, dar și altor medii.
       Expozițía va fi curatoriată de conf. univ. dr. habil. ZuZu Caratanase – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași și conf. univ. dr. Ovidiu Ionescu – Universitatea Națională de Arte din București.
       ,,Pentru Daniela Frumușeanu nici o abordare esteticӑ sau tehnicӑ nu are limite atunci când aceasta se aflӑ ȋn atenţia unei artiste atât de complexe și dornice de ȋnnoire permanentӑ. Creaţia sa bidimensionalӑ sau tridimensionalӑ este posesoarea multor problematici plastice, reperabile ȋn tradiţia vizualului, dar redefinite prin conjunctura cromaticӑ și formalӑ, prin tendinţe și direcţii, care tind spre demersuri avangardiste uneori. Atrӑgând atenţia  prin neconvenţionalitatea propusӑ ȋn materiale știute sau nespecifice artelor decorative, utilizate ȋn contexte neașteptate, lucrӑrile sale sunt conţinӑtoarele unui cumul de tehnici și de experimente ce contureazӑ o personalitate artisticӑ de o remarcabilӑ vitalitate. Obiect textil și cӑrţi obiect, panouri decorative, poliptice, instalaţii artistice, puse ȋn context prin schematizarea unor interogaţii, gânduri, „spaţii ale sufletului” și „spaţii alchimice”, „transfigurӑri” și ,,atingeri magice”, „cuvintele care zidesc”, ca sӑ exemplificӑm cu doar câteva dintre conceptele puse ȋn practicӑ prin esenţializarea ideilor sau prin analiza lor particularӑ, Daniela Frumușeanu revigoreazӑ spaţiul artelor decorative prin nenumӑrate expresivitӑţi. Cu ajutorul tapiseriei și imprimeriei, cu alte modalitӑţi mixte de regenerare a noţiunilor de mare forţӑ sugestivӑ, polivalent structurate ȋn același câmp imagistic, Daniela Frumușeanu se remarcӑ prin atingerea unor expresivitӑţi incitante vizual, chiar și atunci când utilizeazӑ un minim de contrast sau stilizӑri reducţioniste ale figurativului ori o inducere spectaculoasӑ a nonformalului.” Critic de artӑ, Ana-Amelia Dincӑ (text din catalogul expoziţiei de grup Sensuri, Slobozia, 2022)
Curriculum vitae
   🔹️Daniela FRUMUŞEANU (n. 11 iulie 1961, loc. Bacău, jud. Bacău) este unul dintre cei mai semnificativi artiști din sfera artei decorative și în egală măsură unul dintre cei mai prolifici creatori contemporani. A absolvit Liceul de Artă din Bacău (specializarea Tapiserie-Imprimeuri, anul 1980) şi Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti / Facultatea de Arte Decorative (specializarea Tapiserie-Imprimeuri, anul 1984). În anul 2007 și-a susținut teza de doctorat în Arte Vizuale la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. În prezent este conferenţiar la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti / Facultatea de Arte Decorative şi Design / Departamentul Arte Textile şi Design Textil.
Afilieri profesionale: membru individual al Asociaţiei Muzeelor în Aer Liber din România (2012-2021); membră a Asociaţiei Femeilor Universitare din România (din 2010); coordonator național pentru relații europene din partea Consiliului Director AFU (din 2022); membră a Asociaţiei Visarta (2010-2021); membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România / Filiala Arte Decorative București (din 1991); membru în Consiliul Director al Filialei Arte Decorative din cadrul Uniunii Artiștilor Plastici din România (din 2022).
A înregistrat peste 40 de expoziții personale în Cipru, Franța, Italia, România și Statele Unite ale Americii. Aproximativ 500 de expoziții de grup și colective pe plan național și internațional.
A fost implicată în peste 300 de manifestări artistice (în țară și străinătate) în calitate de coordonator și curator.
A obținut o serie de premii, medalii, distincții și nominalizări.

Luni-Vineri: 09am ‒ 07pm
Sambata-Duminica: 09am ‒ 05pm

0372.915.721

Str. Victoriei, Nr. 1 Targu Jiu, Judetul. Gorj , Cod Poștal:210234